Da li ljekovite gljive imaju neželjene efekte?

Neželjeni efekti se u mykoterapiji skoro nikada ne pojavljuju.

Povremeno se mogu javiti lake promjene varenja, što se pripisuje celulozi i teško svarljivim bjelančevinama gljiva. Smanjenom dozom omogućava se organizmu da se polako privikne na preparat. U pojedinim slučajevima kod osoba sa alergijama na hranu moguća je alergijska reakcija. U nekim slučajevima može doći do kožnog osipa što se može objasniti kao reakcija detoksifikacije, koja se ublažava smanjenjem doze te se osip brzo povlači.

Kako da pronađem odgovarajuću ljekovitu gljivu?

Najprije se posavjetuje sa našim stručnjacima

Svaki čovjek drugačije reaguje na preparate, zbog toga, prije nego što se odlučite za neku od gljiva poželjno je konsultovati stručnjake. Naša kuća osim što ima doktora, sarađuje i sa iskusnim mykoterapeutima iz Njemačke i Švajcarske, tako da putem interneta ili telefona možete tražiti savjet. Na taj način ćete se najbolje informisati, koja gljiva ili koja kombinacija istih Vama odgovara.

Kada i kako treba uzimati gljive?

Preporučljivo je prethodno savjetovanje.

Svako reaguje individualno na određenu terapiju, pa je samim tim nemoguće odrediti fiksnu terapiju za sve ljude. Preporučljivo je prethodno savjetovanje. Preparate je najbolje uzimati prije jela sa dosta tečnosti (najbolje sa mlakom vodom). Dnevnu dozu je moguće podijeliti na dvije ili tri porcije. Preporučuje se redovna terapija u minimalnom trajanju od tri do šest mjeseci. Naravno to zavisi i od toga koliko dugo postoje teškoće i da li je terapija podržana drugim mjerama, na primjer promjenom režima ishrane i slično. Važno je da se sa uzimanjem gljiva ne prestane sa prvim poboljšanjem, već treba nastaviti uzimanje još određeno vrijeme dok se zdravstveno stanje ne stabilizuje.

Kada mogu da očekujem prve rezultate?

Do osjetnog ublažavanja simptoma dolazi nakon nekoliko dana.

Često dolazi do osjetnog ublažavanja simptoma već nakon nekoliko dana. Kod hroničnih smetnji osjetna poboljšanja mogu se očekivati u periodu od tri do četiri sedmice.

Da li mogu da uzimam više gljiva u kombinaciji?

U mnogim slučajevima preporučuje njihovo kombinovanje.

Vitalne gljive se međusobno podržavaju, tako da se u mnogim slučajevima preporučuje njihovo kombinovanje, ali ne više od pet različirih. Po pravilu, način doziranja je isti za sve gljive. Pri upotrebi više vitalnih gljiva umanjuje se pojedinačno doziranje. Najbolje se posavjetovati sa našim stručnjacima.

Da li se mogu kombinovati ljekovite gljive sa drugim supstancama?

Kratak odgovor: da, možete! Ali kombinacije se ne smiju uzimati po slobodnoj volji.

Ljekovite gljive mogu odlično da uspostave ravnotežu u organizmu, da štite od raznih oboljenja i da se koriste uz terapiju. Također određene biljne supstance u ljekovitom bilju mogu biti vrlo efikasne. U kombinaciji se gljive i biljne supstance međusobno podržavaju. Nedostatak vitamina, minerala i ostalih mikro-hranljivih materija se može izjednačiti samo u maloj mjeri kroz ljekovite gljive i biljne supstance. Zato kombinacije sa orto- molekularnim supstancama često imaju smisla. Ali kombinacije se ne smiju uzimati po slobodnoj volji, najbolje pitajte svog mykoterapeuta, holističkog ljekara ili doktora.

Da li mogu uzimati gljive tokom kemoterapije?

Kratak odgovor: da, možete!

Da. Kod tako teške terapije su ljekovite gljive od izuzetnog značaja. Idealno je početi sa uzimanjem prije početka kemoterapije, kako bi se neželjeni efekti ublažili.

Da li su ljekovite gljive pogodne i za djecu?

Kratak odgovor: da, možete!

Da. Kod djece ima zapaženog uspjeha kod liječenja neurodermitisa, ali i kod drugih oboljenja. Dječiji organizam često vrlo dobro reaguje, pošto nema drugih opterećenja. Pošto su kod djece organi za varenje osjetljiviji po pravilu se preporučuje manja doza koja se postepeno povećava, kako ne bi došlo do nadimanja.

Zbog čega je važno da se gljive uzgajaju organski?

Zbog taloženja teških metala.

Zato što u njima mogu da se natalože teški metali, posebno ako se uzgajaju u inudstrijski razvijenim oblastima u kojima postoji velika koncentracija zagađivača vazduha, vode i zemljišta.

Bojnička 44 - Sarajevo
(+387) 33 76 09 01